Verlof en afwezigheid

In de Leerplichtwet is vastgesteld dat ieder kind naar school moet. Het is de taak van de ouders om er voor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag nooit zonder reden van school wegblijven. 

Gewichtige omstandigheden 

In een aantal gevallen kan uw kind voor extra verlof in aanmerking komen. Hiervoor zijn bepaalde regels opgesteld. Verlof kan bijvoorbeeld worden toegekend voor gewichtige omstandigheden (situaties die buiten de wil van de ouders en/of leerling liggen). De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar beslist hoeveel dagen verlof redelijk is. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: 

  • ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten
  • huwelijk van bloed- of aanverwanten
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
  • verhuizing van het gezin. 

Vakantieverlof 

De hoofdregel is: geen vakantie onder schooltijd. De enige uitzondering op deze regel is als uw kind tijdens de schoolvakanties niet met het gezin op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Dit extra verlof van maximaal tien schooldagen mag één keer per schooljaar worden toegestaan, maar niet tijdens de eerste twee lesweken van het schooljaar. Dit verlof vraagt u minimaal acht weken van tevoren aan. Ook een werkgeversverklaring is noodzakelijk. 

Een aanvraag indienen voor maximaal tien schooldagen verlof


Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder, moeten bij de directie van de school via een aanvraagformulier worden ingediend. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Lever het ingevulde formulier met eventueel relevante verklaringen in bij de schoolleider. De schoolleider beslist over uw aanvraag. 

Een aanvraag indienen voor meer dan tien schooldagen verlof 

Wilt u meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan kunt u onderstaand formulier digitaal invullen. Na het invullen wordt het formulier naar Leerlingzaken, gemeente Utrecht gestuurd. De leerplichtambtenaar informeert naar de mening van de schooldirecteur. Daarna beslist de leerplichtambtenaar over uw aanvraag.
 

  voor meer informatie.

U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de site van Leerplicht Utrecht.