The Leader In Me!

Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst is het belangrijk dat zij 21-eeuwse vaardigheden ontwikkelen (life skills). Deze vaardigheden helpen leerlingen regie te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling. De Binnentuin gaat hierbij werken volgens de principes van ‘The Leader in Me’.

Wat is The Leader in Me?

De Amerikaan Jean Covey heeft speciaal voor het basisonderwijsonderwijs de werkwijze ‘The Leader in Me’ ontwikkeld. Deze werkwijze spreekt kinderen aan op hun talenten en creëert (meer) betrokkenheid. In dit proces leren kinderen om medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces, zelfsturend te zijn en goed en effectief samen te werken. Dit zorgt er mede voor dat kinderen meer plezier hebben in het leren.

De zeven gewoonten

Het uitgangspunt van The leader in Me is, dat je de invloed op je leven wel kunt vergroten door (zelf-)leiderschap te tonen, ook al is de wereld niet maakbaar. Het gaat erom leerlingen die gewoonten mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen.

We gebruiken hiervoor de zeven gewoonten van Stephen Covey:

 1. Ik ben proactief (ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes)
 2. Ik begin met het eind in gedachten (ik heb een doel voor ogen)
 3. Ik doe belangrijke dingen eerst (eerste werken dan spelen)
 4. Ik denk win-win (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei)
 5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden (ik luister, niet alleen maar ook vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te begrijpen)
 6. Creëer synergie (samen kunnen we meer dan alleen)
 7. Houd de zaag scherp (ik zorg goed voor mezelf)

Zelf-leiderschap

De 7 gewoonten van The Leader in Me, oorspronkelijk bedoeld voor volwassenen, zijn zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich gemakkelijk laat vertalen naar ‘zelf-leiderschap’ bij kinderen.

De 7 gewoonten helpen de kinderen om

 • op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoordelijkheid en beslissingen te nemen

 • tijd zinvol te besteden

 • bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden

 • de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken

 • plezier te hebben in leren

   

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over The Leader In Me!, kan dat in de didactief special