Ons profiel

De Binnentuin is een ambitieuze SBO school. Net als reguliere basisscholen werken we aan de kerndoelen volgens de Wet Primair Onderwijs.

Wanneer leerlingen bij ons worden aangemeld, is er vaak een sterk verminderd gevoel van welbevinden. Wij vinden het erg belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Op De Binnentuin krijgt het kind de ruimte om te groeien. Er is veel aandacht voor de eigenheid van het kind; Je mag er zijn zoals je bent.

We werken in onze school op een handelingsgerichte- en opbrengstgerichte manier. Om goed in beeld te brengen, wat het kind nodig heeft, kijken wij naar het individuele kind met zijn of haar mogelijkheden. Dit doen we door voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief vast te stellen. Voor dit ontwikkelingsperspectief kijken we naar de cognitieve capaciteiten van het kind en het niveau van sociaal emotionele ontwikkeling. Op basis van de onderwijs- en begeleidingsbehoeften plannen we voor het kind het onderwijsaanbod voor de verschillende vakgebieden.