Klachtenregeling

Voor de gevallen waarin er sprake is van machtsmisbruik heeft De Binnentuin een klachtenregeling. Hierin staat hoe een klacht over machtsmisbruik wordt behandeld. De klachtenregeling beschrijft ook de taken en bevoegdheden van de interne en externe contactpersonen. Op onze school zijn er 2 interne contactpersonen. Bij deze mensen kunt u altijd terecht om gevallen van (vermeend) machtsmisbruik te bespreken. De interne contactpersonen weten ook op welke plek uw klacht thuis hoort en verwijst u dan naar de goede persoon. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk. De interne contactpersoon is er om u bij te staan en onderneemt in overleg met u actie. De interne contactpersonen op onze school zijn Marinka Meekes. U kunt haar bereiken op het schoolnummer 030-6620044.

Marinka Meekes

ma-di-vrij

Ook is er voor onze school een externe contactpersoon aangesteld om op te treden in gevallen waarin dat wenselijk is. De interne contactpersoon zal met u kijken of het inschakelen van de externe persoon wenselijk is. De interne contactpersoon kan de externe contactpersoon ook om advies vragen en een geval anoniem voorleggen. 

Meer informatie vindt u in de link: klachten op school, hoe los je ze op? 

Klachtenregeling 

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, (ex-) leerlingen of (ex-) personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen hierover in gesprek gaan met de betrokkenen of een klacht indienen. 

In onze schoolgids vindt u informatie over hoe wij daarmee omgaan. Ook vindt u hier de naam en contactgegevens van onze interne contactpersoon. 

Heeft u behoefte aan meer informatie dan verwijzen wij u naar de klachtenregeling en/of het klachtenschema van de KSU.