Onderwijs

Pedagogisch didactisch klimaat

Het pedagogische leerklimaat van De Binnentuin is ambitieus. We stellen voor en met leerlingen hoge doelen en spreken hoge verwachtingen uit. We hebben veel aandacht voor het individuele kind en we weten heel goed wat de mogelijkheden van de kinderen zijn. We zien de talenten van onze kinderen en spreken hen hierop aan. We dagen hen uit en ondersteunen hen op positieve, stimulerende wijze. Daardoor zijn wij in staat om hen uit hun frustratie zone te halen en in hun eigen kracht te zetten. We zetten sterk in op het ontwikkelen van 21st century skills, zoals samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen, omgaan met feedback en verantwoordelijkheid nemen voor eigen keuzes. Dat doen we via het programma “The Leader In Me” dat de leerling in zijn eigen kracht zet door hem steeds meer leiderschap te geven over zijn eigen leerproces en zijn eigen leven. Door de methodiek van De Vreedzame School en de rustige sfeer in school creëren we een veilig klimaat waarin onze leerlingen leren om respectvol om te gaan met talenten en ontwikkelpunten van zichzelf en de ander.