Oudercommissie 

De Binnentuin werkt sinds het schooljaar 2018-2019 niet meer met een vaststaande oudercommissie. Aan het begin van het schooljaar inventariseren wij welke ouders interesse hebben om klassenouder te worden. Deze klassenouders helpt de leerkracht met het organiseren de praktische zaken rond bijvoorbeeld een uitje met de klas.

Ook op schoolniveau vinden we het erg fijn als ouders betrokken zijn bij activiteiten. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of de Kerstviering. We onderscheiden dan de hulpouders en de werkgroepouders. Een werkgroepouder denkt samen met een kleine groep teamleden na over de invulling van een feest. Alle ideen monden uiteindelijk uit in het draaiboek, waarin het feest gepland wordt. Hierin is de benodigde hulp van ouders ook omschreven, dat noemen wij de hulpouders. Deze ouders worden door de leerkracht of werkgroepoduers benaderd om tijdens het feest of de activiteit te ondersteunen in de school. 

Een fijne manier om de verschillende kwaliteiten van ouders te mogen benutten. En natuurlijk voor de kinderen erg fijn om te zien dat hun ouders zich betrokken voelen bij de school!

Mocht u interesse hebben om op deze manier actief betrokken te raken bij de school of u zou er nog meer over willen weten, dan kunt u zich melden bij  de leerkracht.