Missie en Visie

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind met plezier naar school komt. Zij leren in een betekenisvolle omgeving en leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Het leren vindt zowel individueel als in een kleine groep plaats. We gebruiken hiervoor bij  verschillende vakgebieden structuren van coöperatief leren. Leren samenwerken en omgaan met zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Zelfstandig worden, leren kinderen wanneer ze ruimte krijgen om keuzes te maken. Deze keuzes kunnen zij maken tijdens zelfstandige werkmomenten, maar ook bij het laten zien van bepaald gedrag. Wij willen kinderen leren om verantwoordelijk te zijn in het maken van de verschillende keuzes.

 

Eindprofiel leerlingen

De leerlingen die SBO De Binnentuin verlaten, stromen uit op het voor hen optimale niveau, passend bij hun eigen mogelijkheden. Zij blinken uit in het zichzelf zijn en zichzelf kennen. Zij weten een goede balans te vinden tussen eigen belang en gezamenlijk belang. Daarin maken zij keuzes die zij kunnen verantwoorden. Zij gaan bij zichzelf na wat de consequenties van deze keuzes zijn. Zij zijn daarin respectvol naar zichzelf en de ander. Zij zijn in staat hun eigen conflicten op te lossen of waar nodig tijdig de juiste hulp te vragen. Zij kunnen hun eigen ontwikkeldoelen benoemen en hebben het doorzettingsvermogen om deze ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Zij kennen de kracht in zichzelf en hebben plezier in leren.