Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een medezeggenschapsraad(MR) aanwezig, zo ook op onze school. Een MR heeft een belangrijke taak binnen de school, namelijk meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolaangelegenheden. U kunt hierbij denken aan kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsontwikkelingen, knelpunten, financiën enz..

Namens het team zitten Wietze van Spanje n Silvia Szulc in de de MR. Zij willen samen met u en de collega's op De Binnentuin het onderwijs verder ontwikkelen in het belang van alle kinderen. Heeft u een vraag dan kunt u deze telefonisch of per mail (info.debinnentuin@ksu-utrecht.nl) aan hen stellen. Uiteraard kunt u ook even bij hen langsgaan.