Schooltijden

Maandag8.45 uur - 14.45 uur
Dinsdag8.45 uur - 14.45 uur
Woensdag8.45 uur - 13.00 uur
Donderdag8.45 uur - 14.45 uur
Vrijdag8.45 uur - 13.00 uur

 

Wij willen graag op tijd met de lessen beginnen, daarom hebben wij een inloopmoment georganiseerd. Dit betekent dat de kinderen om 8:30 uur al naar binnen mogen. Wanneer uw kind liever nog even op het schoolplein praat met medeleerlingen, dan mag dat. Om 8.40 uur worden zij naar binnen gestuurd door de pleinwacht. 

 Er is pas vanaf 8.30 uur toezicht op het plein, wilt u ervoor zorgen dat uw kind niet eerder op het schoolplein aanwezig is! Iedere dag, met uitzondering van woensdag en vrijdag, hebben de kinderen een half uurtje pauze. Tijdens deze pauze eten zij met de leerkracht een broodje en gaan onder begeleiding van leerkrachten en/of onderwijsondersteuners naar buiten.

Belangrijke data 

Wanneer?

Bijzonderheden

Begin nieuw schooljaar

21-08-2017

Startgesprekken

28-08 t/m 08-09

De leerkracht maakt een afspraak met u via ‘Social schools’ over uw kind en om nader met elkaar kennis te maken.

Kamp groep 8

11-09 t/m 13-09

De groep 8 leerlingen zijn 14-09 & 15-09 vrij.

Week tegen het pesten

18-09 t/m 22-09

Algemene ouderavond

19-09

Aanvang 19.00 uur in de groep van uw kind. Hierna zijn er verschillende workshops.

Studiedag 1

03-10

Alle kinderen zijn vrij.

Start Kinderboekenweek

04-10

Boekenmarkt

12-10

Verzamel alvast de boeken die uw kind zou willen verkopen op de markt.

Herfstvakantie

16-10 t/m 20-10

Week van de mediawijsheid

20-11 t/m 24-11

Sinterklaasviering

01-12

Let op de dag wijkt af van de officiële viering.

Studiedag 2

11-12

Wenochtend

15-12

Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep. Zij zullen starten 08-01

Kerstviering

21-12

Alle kinderen zijn om 13:00 uur vrij en worden om 17:00 uur weer op school verwacht.

Kerstvakantie

25-12-2017 t/m 05-01-2018

Start Cito periode

10-01

De resultaten van de toetsen worden tijdens de oudergesprekken met u besproken.

Kind vrije dag

07-02

Alle kinderen zijn vrij.

Studiedag 3

08-02

Alle kinderen zijn vrij.

Oudergesprekken

20-02 & 21-02 & 22-02

De leerkracht nodigt u uit om over de vorderingen van uw kind te spreken.

Voorjaarsvakantie

26-02 t/m 02-03

Week van de Lentekriebels

19-03 t/m 23-03

Wenmiddag

27-03

Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in de groep. Zij zullen starten op 03-04.

Paasviering

29-03

Goede Vrijdag

30-03

Alle kinderen zijn vrij.

2e Paasdag

02-04

Alle kinderen zijn vrij.

Koningsspelen (Sportdag)

20-04

Studiedag 4

26-04

Alle kinderen zijn vrij.

Koningsdag

27-04

Alle kinderen zijn vrij.

Meivakantie

30-04 t/m 11-05

Schoolreisje

15-05

Het is nog even een verassing waar we dit jaar naar toe gaan!

Start Cito periode

16-05

De resultaten van de toetsen worden tijdens de oudergesprekken met u besproken.

2e Pinksterdag

21-05

Alle kinderen zijn vrij.

Schoolfeest

31-05

Uw kind vindt het fijn als u een handje komt helpen en komt genieten van

het feest!

Studiedag 5

19-06

Alle kinderen zijn vrij.

Kind vrije dag

20-06

Alle kinderen zijn vrij.

Oudergesprek 3

26-06 & 27-06

De leerkracht nodigt u via ‘Social Schools’ uit om over de ontwikkeling van uw kind te praten.

Groepsindeling mee naar huis

25-06

Vandaag krijgt uw kind de groepsindeling voor het volgende schooljaar mee naar huis. De groepsindeling zal op 01-10 definitief zijn.

Wenochtend

29-06

Uw kind neemt een kijkje in de nieuwe groep en maakt kennis met de nieuwe leerlingen in de groep/school.

Uitzwaaien groep 8

12-07

14:40 uur zal groep 8 door de school uitgezwaaid worden!

Afscheidsavond groep 8

12-07

Na de afscheidsavond begint de zomervakantie voor groep 8.

Laatste schooldag groep 1 t/m 7

13-07

De zomervakantie begint om 13:00 uur. Alle kinderen worden op school verwacht, er wordt geen verlof voor deze dag toegekend.

Eerste schooldag van het

schooljaar 2018-2019

27-08-2018

Om 8:30 uur zullen de deuren weer openen voor een mooi nieuw schooljaar.