Jaarplanning 2020-2021

  

Datum 

  

Bijzonderheden 

31-08-2020 

1e schooldag 

U krijgt een mail in de week voor de start over de nog geldende en noodzakelijk maatregelen i.h.k.v. Coronavirus 

Vanaf 07-09-2020 

Afstemmingsgesprekken 

U wordt uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht middels social schools 

07-10-2020 

Opening Kinderboekenweek 

  

09-10-2020 

Wenmoment 

Nieuwe leerlingen die starten na de herfstvakantie zullen komen wennen in de school 

 19-10-2020 t/m 25-10-2020 

Herfstvakantie 

  

26-10-2020 

Extra instroommoment 

Nieuwe leerlingen met een toelatingsverklaring kunnen nog instromen 

28-10-2020 

Studiedag Lezen 

De groepen van de volgende leerkrachten zijn vrij: 

Lisa/ Corine 

Bastienne 

Anieta 

Silvia/ Corine 

Sasja 

Lizzy 

Rose/ Ellen 

Wietze 

30-10-2020 

Studiedag Lezen 

De groepen van de volgende leerkrachten zijn vrij: 

Michel 

Marlou 

Marleen 

Elise/ Elisa 

Sander 

Machteld 

Bart/ Natasha  

Evi 

13-11-2020 

Studiedag Lezen 

Alle kinderen zijn vrij 

 

27-11-2020 

Studiedag Lezen 

De groepen van de volgende leerkrachten zijn vrij: 

Michel 

Marlou 

Marleen 

Elise/ Elisa 

Sander 

Machteld 

Bart/ Natasha  

Evi 

04-12-2020 

Sinterklaasviering 

  

07-12-2020 t/m 16-12-2020 

Afname AVI/DMT en Spelling 

  

11-12-2020 

Wenmoment nieuwe leerlingen 

Leerlingen die na de Kerstvakantie starten, komen een kijkje nemen in de school 

17-12-2020 

Kerstviering 

  

Tot 13:00 uur is er school. 

Om 18:00 uur worden alle kinderen voor de Kerstviering op school verwacht 

18-12-2020 

Rapport 1 

  

21-12-2020 t/m 03-01-2021 

Kerstvakantie 

  

06-01-2021 

Start afname toetsen rekenen en begrijpend lezen 

  

09-02-2021 

Studiedag 

Alle kinderen zijn vrij 

12-02-2021 

OPP mee naar huis 

  

16-02-2021 

Oudergesprekken 

U wordt uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht middels social schools 

22-02-2021 t/m 28-02-2021 

Voorjaarsvakantie 

  

17-03-2021 

Studiedag 

Alle kinderen zijn vrij 

19-03-2021 

Wenmoment nieuwe leerlingen 

Leerlingen die op 29-03 starten, komen een kijkje nemen in de school 

01-04-2021 

Paasviering 

  

02-04-2021 

Goede Vrijdag 

Alle kinderen zijn vrij 

05-04-2021 

2e Paasdag 

Alle kinderen zijn vrij 

19-04-2021 t/m 30-04-2021 

Afname toetsen AVI/DMT/ Spelling 

  

27-04-2021 

Koningsdag 

Alle kinderen zijn vrij 

03-05-2021 t/m 16-05-2021 

Meivakantie 

  

19-05-2021 

Start afname toetsen rekenen en begrijpend lezen 

 

24-05-2021 

2e Pinksterdag 

Alle kinderen zijn vrij 

25-05-2021 

Studiedag 

Alle kinderen zijn vrij 

31-05-2021 t/m 02-06-2021 

Kamp groep 8 

  

18-06-2021 

OPP en groepsindeling mee naar huis 

  

22-06-2021 

Oudergesprekken 

U wordt uitgenodigd voor een gesprek door de leerkracht middels social schools 

24-06-2021 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Groep 8 vrij 

02-07-2021 

Wenmoment 

Alle kinderen wennen in hun nieuwe groep van het nieuwe schooljaar 

15-07-2021 

Afscheidsavond groep 8 

Rapport 2 

Laatste schooldag  

  

16-07-2021 t/m 29-08-2021 

Zomervakantie