Jaarplanning 2019-2020

DATUM

BIJZONDERHEDEN

2019

02 september

1e Schooldag

De deuren zullen om 8:30 uur weer opengaan

16 t/m 20 september

Afstemmingsgesprekken

Via Social Schools wordt u uitgenodigd voor een 1e gesprek met de leerkracht

23 september t/m25 september

Kamp groep 8

U ontvangt meer informatie aan het begin van het schooljaar

26 & 27 september

Groep 8 is vrij.

10 oktober

Studiedag 1

Alle kinderen zijn vrij

15 oktober

19:00 – 20:30 informatieavond ‘naar het voortgezet onderwijs’ voor ouders van groep 6-7-8

21 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

Alle kinderen zijn vrij

30 oktober

Drempeltoets groep 8

20 november

Studiedag 2

Alle kinderen zijn vrij

05 december

Sinterklaasviering

19 december

Kerstviering

Vanaf 13:00 uur zijn de kinderen vrij.

Om 18:00 uur worden alle kinderen op school verwacht voor de Kerstviering.

20 december

Rapport

23 december tot en met 05 januari

Kerstvakantie

Alle kinderen zijn vrij

2020

06 januari

Alle kinderen weer naar school

29 & 30 januari

Studiedagen 3 & 4

Alle kinderen zijn vrij

10 tot en met 14 februari

OPP-gesprekken

Via Social Schools wordt u uitgenodigd voor een OPP-gesprek met de leerkracht

24 februari tot en met 01 maart

Voorjaarsvakantie

Alle kinderen zijn vrij

10 maart

Studiedag 5

Alle kinderen zijn vrij

09 april

Paasviering

10 april

Goede Vrijdag

Alle kinderen zijn vrij

13 april

2e Paasdag

Alle kinderen zijn vrij

15 & 16 april

Eindtoets voor groep 8

Deze toets wordt niet door alle leerlingen gemaakt. U wordt hierover door de leerkracht en intern begeleider verder geïnformeerd.

24 april

Koningsspelen

We zullen deelnemen aan sportactiviteiten.

27 april tot en met 10 mei

Meivakantie

Alle kinderen zijn vrij

21 & 22 mei

Hemelvaart

Alle kinderen zijn vrij

01 juni

2e Pinksterdag

Alle kinderen zijn vrij

09 & 10 juni

Studiedagen 6 & 7

Alle kinderen zijn vrij

18 juni

Schoolreisje groep 1 tot en met 7

Kinderen van groep 8 zijn vrij

22 tot en met 26 juni

OPP-gesprekken

Via Social Schools wordt u uitgenodigd voor een OPP-gesprek met de leerkracht

03 juli

Wenuurtje

Alle kinderen zullen een kijkje gaan nemen in hun nieuwe klas en kennismaken met de leerkracht.

Groep 8 leerlingen zijn vanaf 10:45 uur vrij

16 juli

Afscheidsavond groep 8

Hierna is groep 8 vrij en gaat de zomervakantie in

17 juli

Rapport

20 juli tot en met 30 augustus

Zomervakantie

Alle kinderen zijn vrij